theoni logo-svg

MENU

/
/
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΘΕΟΝΗ Christmas CountDown»

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΘΕΟΝΗ Christmas CountDown»

SHARE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Η εταιρία με την επωνυμία ««ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΝΗ ΑΕ» που εδρεύει στη Βατσουνιά Μουζακίου Καρδίτσας και με ΑΦΜ 094347622/ Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.instagram.com/@TheoniNaturalMineralWater (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με την ονομασία «ΘΕΟΝΗ Christmas CountDown» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «Διαγωνισμός»).

Όροι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά τον χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram στους οποίους έχουν εκχωρηθεί Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικός Πρόσβασης (Password) και έχουν δημόσιο προφίλ.
 2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και (β) οι εργαζόμενοι στην CONCEPT Communication Strategies (γ) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 24/11/2020 και ώρα 10.00 πμ (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 20/12/2020, ώρα 12.00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 4. H ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του για την παραλαβή του δώρου.
 5. Περιγραφή διαγωνισμού:

Κάθε Δευτέρα έως τις 20/12/20 θα αναρτάται ένα post με διαφορετικό δώρο και οι χρήστες καλούνται να κάνουν follow τον λογαριασμό @TheoniNaturalMineralWater στο διαδικτυακό τόπο, να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και να αναρτήσουν ένα σχόλιο κάτω από το post όπου θα κάνουν tag δύο φίλους τους, όπως θα υποδεικνύεται στο συνοδευτικό κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν αυτόματα στον διαγωνισμό.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν με όσα σχόλια επιθυμούν. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στον Διαγωνισμό περισσότερες από μία φορά αλλά μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του κατά τα αναφερόμενα στον όρο 3 και ο συμμετέχων έχει ακολουθήσει όλα τα αναγραφόμενα βήματα. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 1. Δώρα/Ανάδειξη νικητών:

Για την ανάδειξη των δέκα (10) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων θα πραγματοποιηθούν 4 διαφορετικές ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω digital μηχανισμού κληρώσεων, ήτοι η πρώτη θα πραγματοποιηθεί  στις 30 Νοεμβρίου 2020, η δεύτερη στις 7 Δεκεμβρίου 2020, η Τρίτη στις 14 Δεκεμβρίου 2020 και η τέταρτη στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13.00 στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») θα είναι τα εξής:

1 Κινητo τηλέφωνo Samsung Galaxy A41 64GB 4G

1 Tablet Lenovo

1 Ηχείο JBL GO 2

2 Turbo-X Drone Skyline II

1 Ηλεκτρικό Hoverboard Blaupunkt EHB206

1 Playstation 4 ITB + 3 παιχνίδια

1 Sony PSVR Headset MK4 + VR Worlds (VCH)

1 Xiaomi Mi Electric Scooter Black

 

Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

 

 1. Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους οι νικητές/ριες θα ενημερωθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Η ενημέρωση θα γίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο inbox του νικητή ζητώντας τους το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο. Οι νικητές/ριες θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί το μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 3 (τριών) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους και παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στον ανώτερο Διαδικτυακό Τόπο (Instagram) τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Tη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός 3 (τριών) ημερών από την ημέρα αποστολής προσωπικού μηνύματος στο Instagram, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε οι Διοργανώτριες δικαιούνται να διαθέσουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους το εν λόγω Δώρο.
 2. Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.
 3. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη γραπτής απάντησης αναφορικά με την παραλαβή του δώρου.
 4. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. ”.
 6. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τον λογαριασμό “TheoniNaturalMineralWater” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των ψήφων και συμπλήρωσης της φόρμας στοιχείων.Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.
 7. Προσωπικά Δεδομένα:

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την Διοργανώτρια προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τα σχόλια που δημοσιεύετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία, εταιρεία courier, κ.ά. ).

Τέλος, η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15επ. του κανονισμού GDPR επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, Μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

 1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόν διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόν διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 2. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να παρατείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), με δημοσίευση στο Διαδικτυακό τόπο που διοργανώνεται ο παρών διαγωνισμός με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καρδίτσας.

 1. Ανάρτηση/ Αποδοχή των όρων:

Οι παρόντες αναλυτικοί Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

 

Διαβάστε ακόμη

| Η ΘΕΟΝΗ προχωρά σε μία ακόμα επένδυση για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics στον Ελληνόπυργο Μουζακίου, σφραγίζοντας μια νέα εποχή για το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό brand εμφιάλωσης νερού....