UTMÄRKELSER


 

 

iTQi logo

International Taste & Quality Institute

 

Den Internasionella SmakochKvalitetsInstituten –iTQi- I Bryssels är en världskänd organisation som provar och befrämjar livsprodukter och dryckesvaror av hög kvalitet.

High Taste pris är en enastående internassionell utmärkelse som grundar sig i den s.k. “blind bedömning” av bedömningskommitten och som väljs ur de mest kända europeiska Chef och Someliet föreningar.

 

 

 

International Taste & Quality Institute

 

Den Internasionella SmakochKvalitetsInstituten –iTQi- I Bryssels är en världskänd organisation som provar och befrämjar livsprodukter och dryckesvaror av hög kvalitet.

High Taste pris är en enastående internassionell utmärkelse som grundar sig i den s.k. “blind bedömning” av bedömningskommitten och som väljs ur de mest kända europeiska Chef och Someliet föreningar.

Monde Selection logo

Monde Selection

 

Från år 1961 har organisationen MondeSelectio utvärderat,kontrollerat och belönat en stor mängd av konsumentvaror genom att sätta sitt kvalitetsmärke på.

Varje år provar 70 framstående experter produkter från hela världen på ett helt objektivt sätt.

Till de urvalda produkterna utdelas Kvalitets Priser ,som intygar varukvaliteten för konsumenterna.

 

 

 

Monde Selection

 

Från år 1961 har organisationen MondeSelectio utvärderat,kontrollerat och belönat en stor mängd av konsumentvaror genom att sätta sitt kvalitetsmärke på.

Varje år provar 70 framstående experter produkter från hela världen på ett helt objektivt sätt.

Till de urvalda produkterna utdelas Kvalitets Priser ,som intygar varukvaliteten för konsumenterna.

DLG logo

DLG

 

Organisationen DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) grundades 1885 och är ledande inom kvalitetsutvärdering i Europa.

Det främjar livsmedelskvalitet på grundval av bindande och objektiva kvalitetsnormer, enligt gällande vetenskapliga upptäckter och erkända testmetoder har utvecklats.

Varje år över 27.000 livsmedelsprodukter i hela världen utvärderas i DLG kvalitetstester , med sina priser som delas ut endast till dem som uppfyller de stränga kvalitetskriterier.

 

 

 

DLG

 

The organization DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) was founded in 1885 and is a leader in quality evaluation in Europe.

It promotes food quality on the basis of binding and impartial quality standards, according to the current scientific discoveries and recognized test methods it has developed.

Each year, over 27,000 food products worldwide are evaluated in DLG quality tests, with its prizes awarded only to those that meet its strict quality criteria.

Berkeley Springs logo

Berkeley Springs International Water Tasting

 

 

Den årliga Berkeley Springs konkurrens innebär mer än hundra vatten etiketter från runt om i världen. Den äger rum i den historiska kurorten Berkeley Springs, West Virginia, och det är världens största vattentestning konkurrens.

En panel av framstående personligheter inom media bestämma officiella vinnarna, med allmän omröstning beslutar det bästa paketet.  

 

 

 

Berkeley Springs International Water Tasting

 

 

The annual Berkeley Springs competition involves more than one hundred water labels from around the world. It takes place in the historic spa town of Berkeley Springs, West Virginia, and it is the world's largest water testing competition.

A panel of prominent personalities in the field of media determine the official winners, with the public vote deciding the best package.  

Arab-Asian Beverage Alliance logo

Arab-Asian Beverage Alliance

 

 

AABA är en ideell organisation som arbetar för att främja kunskap och entreprenörskap genom dialog och nätverk. Det syftar till att underlätta utbytet av idéer och information i samband med den pågående kunskapen om alkoholdrycker och behandlar industriella frågor.

Det är kopplat till den organiserande myndigheten i Dubai Drink Technology Expo (DDTE), som är exklusiv utställning och konferens händelse för dryckesindustrin i Mellanöstern och Nordafrika.

 

Arab-Asian Beverage Alliance

 

 

AABA is a non-profit organization committed to the promotion of knowledge and entrepreneurship through dialogue and networking. It aims to facilitate the exchange of ideas and information related with the ongoing knowledge on the non alcoholic drinks sector and deals with industrial issues.

It is linked to the organizing authority of the Dubai Drink Technology Expo (DDTE), which is the exclusive exhibition and conference event for the beverage industry in the Middle East and North Africa.