CERTIFIKAT


 

 

Vattnet “Theoni” äger flera internassionella och inhemska intyg som förebild för kvalitet, säkerhet och ygien,med stor respekt för Människan och Miljön.

 

Vår förpliktelse är att tillämpa en omfattande kvalitet- säkerhetspolicy som ska följa de internasionella standards och ska rätta sig helt till den inhemska och internasionella lagstiftningen.

TUV Austria
TUV Austria
Emirates Quality Mark
Ι.Γ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ