ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 

 

ΘΕΟΝΗ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ


Το εμφιαλωτήριο του νερού Θεόνη απασχολεί 40 άτομα προσωπικό, κυρίως από την τοπική κοινωνία, με νέες θέσεις εργασίας να αναμένονται με την ολοκλήρωση των δρομολογημένων επενδύσεων επέκτασης της μονάδας. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το νερό Θεόνη, γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι η εφαρμογή ορθών πρακτικών απασχόλησης, που περιλαμβάνουν πολιτική συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού και αυστηρή τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής. Λειτουργούμε σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον (αρχιτεκτονικά και λειτουργικά) και φροντίζουμε να στηρίζουμε δράσεις επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, με σκοπό το νερό Θεόνη να αποτελεί ένα σταθερό παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

Έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση ανώτερης ποιότητας των προϊόντων της, το εμφιαλωτήριο του νερού Θεόνη λειτουργεί με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο HACCP (ISO 22000:2005), πιστοποιημένο από το φορέα TUV Hellas και τον θεσμό Emirates Authority for Standarization and Metrology για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (πιστοποίηση Emirates Quality Mark - EQM). Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένους χώρους αποθήκευσης και FIFO σύστημα logistics, ενώ τα προϊόντα Θεόνη υπόκεινται σε αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους και εμφιαλώνονται σε οικολογικές συσκευασίες PET.

 

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ